top of page

Als loonbedrijf Lamerant zijn we begonnen in 1989 met kleine werken als maaien, hooien, ploegen, zaaien en werkzaamheden in de drijfmest. Inmiddels doen we vrijwel alle landbouwwerken. Daarnaast hebben we een neventak die de handel en distributie van kalk, meststoffen en zaden bewerkstelligt. 

In 2016 is gestart met de bouw van de nieuwe locatie in Merkem. We moesten uitbreiden omwille van plaatsgebrek op de oude locatie. Zodoende is er een goede accomodatie gerealiseerd met meer opslagruimte, een weegbrug en een moderne werkplaats. 

bottom of page